ACTUEEL

Nieuw boek Huub Welzen

Bij uitgeverij Peeters in Leuven is een nieuw boek verschenen van Huub Welzen: Biblical Spirituality. Contours of a Discipline. Het boek wil een wetenschappelijke grondslag geven aan de beoefening van Bijbelse spiritualiteit. Het zoekt naar een synthese van Bijbelwetenschappen en geestelijke lezing.

Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt een omschrijving gegeven van Bijbelse spiritualiteit. Dit vakgebied omvat niet alleen spiritualiteit zoals die in de Bijbelse teksten aanwezig is, maar ook de doorwerking van deze teksten in het geestelijk leven. Daarna volgt een overzicht van de relatie tussen Bijbelwetenschappen en spiritualiteit in de loop der eeuwen. Inzichtelijk wordt gemaakt hoe deze twee uit elkaar zijn gegroeid dankzij een wetenschapsbeoefening die zich laat leiden door objectiviteit en rationaliteit. Ten slotte zoekt Huub Welzen naar een nieuwe verbintenis tussen Bijbelwetenschap en spiritualiteit.

Het tweede deel biedt een tiental studies over spiritualiteit in Bijbelse teksten. De drie synoptische evangelies komen uitgebreid aan de orde. Maar er zijn ook studies over het Johannesevangelie, over de redevoering van Paulus op de Areopagus, over de Hebreeënbrief en over de brief van Jakobus.

Het derde deel gaat over de doorwerking van de Schrift. Er is een hoofdstuk over de doorwerking in mystieke teksten. Ook zijn er beschrijvingen van Bijbels groepswerk zoals Rond de Schrift en Bibliodrama. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de preek als werkplaats van Bijbelse spiritualiteit.

In een epiloog schildert Huub Welzen zijn tocht langs verschillende tekstbenaderingen die elk hun eigen accenten leggen. Hij laat zien hoe een synthese van Bijbelwetenschap en spiritualiteit kan leiden naar het geheim dat in de Schrift aanwezig is.

Boekgegevens: Welzen, H., Biblical Spirituality. Contours of a Discipine. (Studies in Spirituality Supplements 30), Leuven-Paris-Bristol CT, Peeters, VIII-406 p. 2017 ISBN 978-90-429-3543-3. € 76,00

Vriendenboek Titus Brandsma

Titus Brandsma zette zich in veel verschillende zaken: van wetenschap, journalistiek, onderwijs tot allerlei zaken waarvoor mensen een beroep op hem deden.
Wie was deze man, wat bewoog hem?
Het Vriendenboek Titus Brandsma belicht hem van al deze verschillende kanten.
Het maakt zijn veelzijdige inzet en grote betrokkenheid zonder meer duidelijk.

Tekst en beeldcompositie: Kees Waaijman.

Prijs € 19,90 excl. verzendkosten

Verkooppunten:

  • Karmel Boxmeer
  • Karmel Almelo
  • Karmel Zenderen
  • Titus Brandsma Memorial

Bestelling per internet:

Het jaar programma voor het seizoen 2017-2018 is gereed.
U kunt het hier inzien.

Het is mogelijk u nu al in te schrijven via de knop programma.

Vanwege een storing in de software is het soms niet mogelijk om u op te geven voor een activiteit via de knop aanmelden. U kunt zich ook opgeven door een gewoon een mail te sturen naar karmelkringboxmeer@karmel.nl.

In september hebben de volgende activiteiten plaats in de karmelkring Boxmeer:

 

Meditatief wandelen in de tuin van het Karmelklooster:
Sporen van God 

God die sporen trekt in het leven, daar vertellen mystici van: soms in liefdestaal, soms als een gedicht of filosofie, vaak met begrippen uit hun eigen religieuze traditie. Al wandelend in de tuin van het Karmelklooster, in de beleving van de natuur om je heen, lopen we in stilte - na een inleidende meditatieve tekst van o.a. Teresa van Avila en Johannes van het Kruis. Na afloop is er koffie/thee voor wie dat wil. 

Begeleiding:   Mieke van Baal

Data:               zaterdag 9 en 30 september, 14 en 28 oktober

Tijd:                10.30 - 12.00 uur 

 

 

Wegwijs in de Bijbel

Ondanks de toenemende secularisatie is de Bijbel nog steeds een van de belangrijkste pijlers van onze westerse cultuur. Onze taal is doorspekt met Bijbelse uitdrukkingen. De beeldende kunt bevat vele expliciete, maar nog meer verborgen verwijzingen naar Bijbelse verhalen en thema’s. Maar toch neemt de feitelijke kennis van de Bijbel af. Mensen vinden hun weg niet meer in dit belangrijke boek. In vier bijeenkomsten geven we inzicht in de indeling van de Bijbel, in de ontstaansgeschiedenis en in de manieren waarop je de Bijbel kunt lezen. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor lectoren en lectrices, koorleden, deelnemers aan Bijbel groepen, bezoekers van de zondagse vieringen en voor allen die geïnteresseerd zijn in de Bijbel, maar niet goed weten hoe eraan te beginnen.

Begeleiding:   Huub Welzen o.carm.

Data:              dinsdag 12 en 26 september, 10 en 24 oktober

Tijd:                19.45 - 21.30 uur

 

Tekstlezing Herman Andriessen: De weg van het verlangen

In negen maandelijkse bijeenkomsten lezen wij teksten uit De Weg van het Verlangen van Herman Andriessen. Dit boekje, verschenen in 1992, was de vrucht van zijn aandachtige omgang met het menselijk verlangen. In korte hoofdstukjes beschrijft het de weg die het verlangen kan gaan wanneer het mag uitgroeien en wanneer mensen het bij hun verlangen kunnen uithouden. De grondgedachte van Herman Andriessen was dat wij mensen – doorheen alles wat in een leven kan gebeuren en de dwaalwegen de wij kunnen gaan – op weg zijn naar het Geheim dat het leven draagt. Een Geheim dat zich laat kennen in al de vormen die het verlangen aanneemt.

Begeleiding:   Susan van Driel o.carm.

Data:               zaterdag 23 sept., 21 okt., 18 nov., 16 dec., 27 jan., 24 febr., 24 maart, 21 april

                        en 26 mei

Tijd:                14.00 - 16.00 uur

 

Samen Bijbel lezen, luisteren en bespreken

Bezig zijn met een Bijbeltekst is voor velen niet een dagelijkse bezigheid. Toch blijkt menige Bijbeltekst ons te kunnen aanspreken en verrijkend te zijn in ons dagelijkse leven. We kijken naar wat er staat, horen achtergrondinformatie en, samen er over pratend, ontvouwt de tekst zich gaandeweg en geeft zijn kracht en rijkdom prijs. We komen éénmaal per maand samen om te zien wat het evangelie van de komende zondag ons kan zeggen.

Begeleiding: Jos Boermans o.carm.

Data:               vrijdag 29 sept., 27 okt., 24 nov., 22 dec., 26 jan., 23 febr., 23 mrt., 20 apr.,

                        25 mei en 29 juni.

Tijd en plaats: 10.00 - 11.30 uur, Parochiehuis

 

 

                                                

INFORMATIE EN AANMELDING

Informatie en het meest recente aanbod vindt u op onze website: www.karmelcentra.nl/boxmeer. De bijeenkomsten zijn in het Karmelklooster te Boxmeer; ingang Kerkpad 1, bij de parkeerplaats achter de kerk. Voor elke bijeenkomst wordt een vergoeding van € 5,- gevraagd (tenzij anders vermeld staat). Indien de kosten een bezwaar zijn, neemt u rustig contact op met Minie Pasop of Bep de Vreede.

U kunt zich opgeven voor het bezinningsaanbod van de Karmelkring, bij voorkeur een week voor aanvang van de betreffende activiteit, bij het secretariaat van de Karmelkring, Steenstraat 39, 5831 JA Boxmeer, 0485-562156, email: karmelkringboxmeer@karmel.nl.

Betaling kan contant bij aanvang van de bijeenkomst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrusbasiliek

10.30 uur

 

 

Eucharistieviering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrouwenkamer

14.15 uur

15.15 uur

 

 

INLEIDING en gesprek

Karmelitaans leven, oorsprong en spiritualiteit

 

 

 

 

 

doorlopend in de

Vormingsruimte

 

 

presentaties

Karmel

Titus Brandsma

 

 

 

 

 doorlopend in de Pandgang

 

 

Gebrandschilderde ramen

verbeelding van de geschiedenis van de Karmel

vanuit 17e eeuws perspectief

 

 

 

 

doorlopend in de Refter

 

 

ONTMOETING met leden van de Familia Carmelitana

en INFORMATIE

* Karmelregel

* lekenkarmel

* boekentafel

* brochures, folders

 

 

 

 

 Petrus Basiliek

 

 

BEZICHTIGING

 

 

 

 

Bloedkapel

16.30 uur

 

 

REGELVIERING

ter afsluiting van de Open Kloosterdag 2017

 

 

 

 

 

Karmel Boxmeer – Steenstraat 39 – 5831 JA Boxmeer

www.karmel.nl - www.karmelboxmeer.nl

email: vormingshuis@karmel.nl