KARMELKRING

Samen Bijbel lezen
 
Data:
30-09-2016
28-10-2016
25-11-2016
23-12-2016
20-01-2017
24-02-2017
31-03-2017
28-04-2017
26-05-2017
01-06-2017
Dag(deel):Donderdagochtend
Tijd:10.00 uur -11.30 uur
Begeleiding:Jos Boermans o.carm
Kosten: 5,00 per keer

 

Voor onze bezinning is steeds het uitgangspunt: de tekst van het evangelie van de komende zondag. De bezinning en uitwisseling verloopt in twee fasen. Eerst vragen we ons af: wat staat er in de tekst, wat wil de auteur overbrengen? Vandaaruit stellen we ons de vraag: wat is de betekenis voor mij, voor ons nu? De vele feitelijke vormen van ontheemding – persoonlijk en in onze samenleving – kunnen we hierbij meenemen.