KARMELKRING

Het Onze Vader en de betekenis hiervan in onze tijd
 
Datum:
22-11-2016
Dag(deel):Dinsdagavond
Tijd:19.45 uur -21.30 uur
Begeleiding:Hans Lucassen, geassocieerd
Kosten: 5,00

Het Onze Vader is het meest verbreide christelijke gebed dat zowel in het evangelie van Lucas als van Matteüs is opgenomen. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat in het evangelie van Matteüs het Onze Vader in het midden van de bekende Bergrede van Jezus. Hoe kunnen wij dit gebed in het licht van de Bergrede en onze tijd verstaan? Wat houden de afzonderlijke beden van het Onze Vader in en staan deze beden in een bepaalde verbinding met elkaar?
Er is een nieuwe gemeenschappelijke Nederlands-Vlaamse vertaling van het Onze Vader. Waarom is er een nieuwe vertaling gekomen en welke wijzingen zijn er hierin aangebracht?
Op deze en op andere vragen zal op deze bijeenkomst worden ingegaan.