KARMELKRING

'Geroepen tot hoop, bouwen aan een barmhartige kerk'
 
Datum:
29-11-2016
Dag(deel):Dinsdagavond
Tijd:19.45 uur -21.30 uur
Begeleiding:Mgr. G. de Korte, Bisschop van Den Bosch
Kosten: 5,00 Plaats: Parochiehuis

Sinds 14 mei jl.  is Mgr. Gerard de Korte de nieuwe bisschop van ’s Hertogenbosch. Op verschillende momenten gaf hij al aan graag in contact te komen met ‘de basis van de geloofsgemeenschap’. Vanuit zijn onlangs gepubliceerde boek ‘Geroepen tot hoop, bouwen aan een barmhartige kerk’ wil hij met ons spreken over zijn visie op de plaats van de kerk in de huidige samenleving. In zijn boek gaat hij in op verschillende vragen die leven. Vragen rond ziekte, verlies van een dierbare en van veel wat vertrouwd is; ook verlies van vertrouwde beelden van God en geloven. Tegelijk zijn er veel vragen en velen zoeken God in deze tijd. Wat is de toekomst van christelijk geloof? Wat kan er aan het licht komen, wat aan positieve krachten worden aangeboord vanuit al die ervaringen van verlies? Vanuit de gedachten en de inspiratie die onze bisschop met ons deelt, willen we ons laten uitdagen en uitnodigen verder te bouwen aan die barmhartige kerk hier ter plaatse in de Boxmeerse samenleving.