KARMELKRING

Therese van Lisieux: solidair met niet-gelovigen
 
Data:
10-01-2017
24-01-2017
31-01-2017
Dag(deel):Dinsdagavond
Tijd:19.45 uur -21.30 uur
Begeleiding:Minie Pasop o.carm.; Nicola v.d. Rakt o.carm.
Kosten: 5,00

In onze tijd voelen velen zich niet meer thuis in oude geloofspatronen en overheerst de ervaring zoekend te zijn, ontworteld en ontheemd. Ook Thérèse van Lisieux kende deze ervaring. Het bijzondere aan haar is dat ze haar gevecht met God, haar duisternis en verlatenheid, haar ervaring van Gods afwezigheid, de verduistering van haar geloof aanvaardde en begreep vanuit haar roeping om liefde te zijn in het hart van de kerk. Op de drempel van de dood erkende Thérèse dat ze haar geloof verloren had. Ze was al haar zekerheid en licht kwijt – en toch blijft ze zich verhouden tot Hem in de hartstocht van de liefde. In haar hart kwam ruimte voor alle ervaring van duisternis en niet kunnen geloven. Haar solidariteit met niet-gelovigen maakt de kerk open waar zij voorheen gesloten was.

Zij laat ons zien hoe er plaats is voor hen van wie de (religieuze) zekerheid door elkaar geschud, ontworteld, in duisternis gehuld is. De ‘Kleine Theresia’ laat ons duidelijker dan andere heiligen zien waar het hart van de kerk is en wat zich daar afspeelt. Zij heeft dat hart juist iets te bieden wat we dringend moeten weten, juist nu. Met Thèrése van Lisieux willen we deze avonden op weg en kijken waar zij ons kan inspireren op de weg die wij gaan.