KARMELKRING

Bevrijd tot vrije mensen; bezetenheid in het evangelie volgens Marcus
 
Data:
07-02-2017
21-02-2017
Dag(deel):Dinsdagavond
Tijd:19.45 uur -21.30 uur
Begeleiding:Huub Welzen o.carm.
Kosten: 5,00 per keer

Een lezing van het evangelie volgens Marcus vanuit het perspectief van bezetenheid biedt bijzondere vergezichten. De verhalen maken duidelijk hoe de onreine geesten mensen hun kritische vermogen en hun persoonlijkheid ontnemen. Een ander spreekt en handelt in hun plaats. De geest is onrein omdat hij de aan God vijandige machten vertegenwoordigt. Hij ontneemt het perspectief op alle leven. Het is sprekend dat de onreine geest in de graven woont. Uitdrijving van de onreine geest geeft mensen aan zich zelf terug. Hun oriëntatie wordt weer op het leven gericht en niet op de dood. Het verhaal van het lege graf waarmee het evangelie van Marcus eindigt, krijgt in dit perspectief een bijzondere betekenis. In twee avonden lezen we de verhalen en zien we hoe mensen weer bij zichzelf komen en de oriëntatie op het leven herwinnen.