KARMELKRING

Karmelheiligen: Lorenzo van den Eerenbeemt
 
Datum:
06-04-2017
Dag(deel):Donderdagavond
Tijd:19.45 uur -21.30 uur
Begeleiding:Falco Thuis o.carm.
Kosten: 5,00

Pater Lorenzo van den Eerenbeemt is een bijzondere inspirerende karmeliet die missionaris wilde worden. Hij is geboren in Rome; karmeliet geworden in  Nederland en als professor terug geroepen naar Rome. Niettegenstaande zijn grote geleerdheid was hij een eenvoudig man, zeer religieus en toegewijd. Hij werd de stichter van een vitale congregatie van zusters karmelietessen missionarissen. Zo zag hij zijn missionaire zending vervuld worden. Tot op hoge leeftijd verrijkte hij ‘zijn zusters’ met de vele vruchten van zijn wijsheid en karmelitaanse beschouwing.