ACTUEEL

Het bestuur van Karmelkring Elia wenst u allen toe: een gezond, gelukkig en inspirerend nieuw jaar voor u en uw dierbaren.

Het bestuur wenst u ook toe: een mooi nieuw jaar om met de Karmelkring op zoek te gaan en ons te verdiepen in wat ons beweegt en wat ons bezielt.


Kringbrief 077 van januari 2018 is verzonden.

Hij staat ook op de website onder de knop "kringbrief".

 

Liturgische spiritualiteit op dinsdag 23 januari

inleider Thomas Quartier benedictijn.

Thomas Quartier is benedictijner monnik van de St. Willibrord-Abdij te Doetinchem en is als professor verbonden aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Daar verricht hij onderzoek naar rituele - en liturgische handelingen in kloosters en daarbuiten. 

Onlangs verscheen van zijn hand het boek ‘Liturgische spiritualiteit: benedictijnse impulsen voor klooster, kerk en wereld’. Hierin verbindt hij de velden van de liturgie en de spiritualiteit van de benedictijnse traditie met concrete leefsituaties van de moderne mens van nu. 

Wat kunnen wij leren van de rijke geestelijke traditie van de benedictijnen en hoe kunnen wij dat toepassen in de tijd en plaats waar wij nu leven en werken? Niemand beter dan Thomas Quartier om die vraag te beantwoorden. 

Deze bezinningsavond is een initiatief van Karmelkring Elia Dordrecht en wordt mede gedragen door de parochie H. Theresia van Ávila van Katholiek Drechtsteden.

Locatie: Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE  Dordrecht

Tijd: 20:00 tot 22:00 uur

Toegang: Iedereen is welkom; een vrije gift wordt op prijs gesteld

 

Brochure bezielingsaanbod 2017-2018Foto Jaaprogramma

De brochure bezielingsaanbod 2017 - 2018 is gereed.

Voor de PDF-versie klik hier.

De afzonderlijke onderdelen van het programma vindt u onder het tabblad 'Programma'. Bij eventuele mutaties wordt de inhoud zo spoedig mogelijk aangepast. Ook de Kringbrieven vermelden de geldende informatie op de korte termijn.

Karmelkring Elia Dordrech

is sinds mei 2013 een Nederlandse stichting voor karmelgeïnteresseerde leken. De kring wil een thuis zijn voor de zoekende mens en brengt elk jaar een 'Bezielingsaanbod' uit, dat bestaat uit bezinning, vorming en vieren.

Bezinning
Waar mensen stilstaan bij onderwerpen die hen gaande houden.
Vorming
Regelmatig komen karmelbewogen mensen uit de Drechtsteden bijeen voor onderricht en studie.
Vieren
in karmelitaanse geest met een thema als rode draad. Onder meer met een maandelijkse Elia-viering.
Dit aanbod wil bijdragen aan het verspreiden van de karmelspiritualiteit: leven met het twijfelend zoeken naar het Ongewetene in het dagelijks leven. Vurig ijverend voor gerechtigheid en vrede. Kleine dingen doen op grootse wijze voor de naaste.

 


Kringbrieven

Ontvang je nog geen digitale Kringbrief van de stichting? Abonneer je dan gratis daarop. De brief verschijnt rond de 1e dag van de maand en vermeldt nieuws en komende activiteiten. Opgave bij het secretariaat via: karmelkringelia@karmel.nl

Je kunt ons werk financieel steunen

door een gift over te maken op onze IBAN:
NL48 RBRB 0931 1476 62
t.n.v. Stichting Karmelkring Elia Dordrecht. Bij voorbaat dank!

Jaarverslagen 2013 tot 2016

Lees hier de volgende jaarverslagen: