INTRODUCTIE

Sinds 1970 wonen wij als zusters karmelietessen in eenvoudige huurwoningen als consequentie van de keuze om 'meer tussen de mensen' te wonen. Samen vormen wij de Karmel Titus Brandsma. De Karmel ligt in de Andreasparochie en is daar nauw mee verbonden. Ieder die zoekt naar verdieping van spiritualiteit en/of nieuwe vormen van geloofsbeleving is welkom. In de loop van de tijd zijn er zo verschillende vormen van betrokkenheid ontstaan.