ACTUEEL

Psalmen bidden

Wat een vogel moeiteloos lukt gaat ons niet gemakkelijk af: ontkomen aan de zwaartekracht. Toch verlangt alles in ons vrij te komen, al weten wij dat dit riskant is: we kunnen terugvallen, we kunnen worden aangeschoten, we kunnen de weg kwijt raken. Psalmen bidden is meebewegen met het verlangen naar bevrijding.

Donderdag van 19.45 tot 21.30 uur.
Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
3 nov. Anne-Marie Bos (psalm 25),
17 nov. Kees Waaijman (psalm 130) 
Opgave gewenst 

Het zoeken van de Weg; psalmenleesgroep

Wat gebeurt er met ons wanneer wij een psalm lezen? We lezen de Psalm voor en nemen de tijd te kijken wat het jou zegt. Steeds weer is het verrassend hoe ieder de tekst op haar manier verstaat. Dit uitwisselen werkt verrijkend en verdiepend; steeds weer. Daarna gaan we met elkaar in gesprek wat deze tekst betekent in ons leven nu.
Psalm 37 is een lange psalm; vier ochtenden nemen we een strofe.

Dinsdag 8 en 22 nov., 6 en 20 dec., van 10.00 - 12.00 uur Karmel Almelo
Begeleiding Frida Koopman en Herman Scholte-Albers

Jaarthema ONTHEEMD

Het thema 'ontheemding' loopt als een rode draad door ons bezinningsaanbod. Op meerdere manieren worden we geconfronteerd met ontheemding. Bijvoorbeeld als we geconfronteerd worden met een ongeneeslijke ziekte, het verlies van een kind, een onverwachte scheiding of het verlies van werk. Ook de vele vluchtelingen laten ons niet koud. Ontheemding heeft te maken met een grondig verlies van het vertrouwde, het veilige, en met verlies van een thuis, ook een geestelijk thuis. Is ontheemding dan alleen maar erg? Mystici en kunstenaars zoeken vaak de ontheemding als een weg tot het ware zelf en tot de echte werkelijkheid. Zij zijn wars van zelfgenoegzaamheid. Zij bevrijden zich van de druk van de socialisatie om zich bloot te stellen aan Gods werking. In deze brochure vindt u bezinnings-bijeenkomsten rond dit thema in poëzie, kunst, film en in bijbelse en mystieke teksten. Daarnaast zijn er diverse gespreksgroepen, waarin aandacht aan het jaarthema wordt besteed. Wij hopen dat ons aanbod aansluit bij uw behoefte aan bezinning en verdieping.

Programmagroep Centrum voor Spiritualiteit Karmel Twente
 Sanny Bruijns, Frida Koopman, Remke van Marle en Herman Scholte-Albers, Paula Tielemans