ACTUEEL

Kennismaken met de Karmel in Twente

Wat is de Karmel? Wie en waar zijn de karmelieten in Twente anno 2016? Waar staan ze voor? Voor allen die graag meer willen weten over de Karmelfamilie in Twente is er een informatieochtend in het klooster in Zenderen.

Zaterdag 24 september van 10.00 tot 12.00 uur
Karmel Zenderen, Hertmerweg 46, Zenderen
Begeleiding: Programmagroep Karmel Twente
Kosten € 5,- per bijeenkomst. Aanmelden gewenst

Bibliodrama; de Schrift doen

Bibliodrama is een manier om je persoonlijke levensverhaal en de verhalen uit de Schrift bij elkaar te brengen. We lezen een aantal verhalen uit het boek Tobit waarbij we het jaarthema binnen laten komen. Ontheemding alom: wat betekent dit voor jouw staan in de wereld? Wat helpt jou?

Dinsdag 27 september, 11 en 25 oktober van 19.30 tot 21.45 uur
Karmelklooster Zenderen
Frida Koopman en Herman Scholte-Albers
Kosten € 15,- voor de serie. Aanmelden gewenst


Leesgroepen Speling

De jaargang 2016 van Speling besteedt aandacht aan duurzaamheid, agressie, kwetsbaarheid en desoriëntatie. De centrale vraag in ieder nummer is: waar bieden die gebieden ontwikkelingsmogelijkheden voor lichaam en geest? In de diverse Speling leesgroepen bespreken we het tweede nummer over Agressie. Zie www.speling.nl voor meer informatie.

Enschede Maandag 12 sept. van 10.00 tot 12.00 uur 
o.l.v. Herre Roorda en Marie-Louise Fisscher - hfroorda@hetnet.nl
Zenderen Woensdag 21 sept. van 15.00 tot 16.30 uur te Zenderen
o.l.v. Edgar Koning - e.koning@karmel.nl
Almelo Donderdag 22 sept., 24 nov., 2 febr. en 11 mei te Almelo
19.45 tot 21.30 uur o.l.v. Herman Scholte-Albers en Sanny Bruijns
Hengelo Twee groepen op dinsdagochtend en op donderdagmiddag,
o.l.v. Jo Nibbelke en Remke van Marle - remke44@gmail.com

Jaarthema ONTHEEMD

Het thema 'ontheemding' loopt als een rode draad door ons bezinningsaanbod. Op meerdere manieren worden we geconfronteerd met ontheemding. Bijvoorbeeld als we geconfronteerd worden met een ongeneeslijke ziekte, het verlies van een kind, een onverwachte scheiding of het verlies van werk. Ook de vele vluchtelingen laten ons niet koud. Ontheemding heeft te maken met een grondig verlies van het vertrouwde, het veilige, en met verlies van een thuis, ook een geestelijk thuis. Is ontheemding dan alleen maar erg? Mystici en kunstenaars zoeken vaak de ontheemding als een weg tot het ware zelf en tot de echte werkelijkheid. Zij zijn wars van zelfgenoegzaamheid. Zij bevrijden zich van de druk van de socialisatie om zich bloot te stellen aan Gods werking. In deze brochure vindt u bezinnings-bijeenkomsten rond dit thema in poëzie, kunst, film en in bijbelse en mystieke teksten. Daarnaast zijn er diverse gespreksgroepen, waarin aandacht aan het jaarthema wordt besteed. Wij hopen dat ons aanbod aansluit bij uw behoefte aan bezinning en verdieping.

Programmagroep Centrum voor Spiritualiteit Karmel Twente
Tjalling van Balen, Sanny Bruijns, Frida Koopman, Remke van Marle en Herman Scholte-Albers