ACTUEEL

De spiritualiteit van het Lucas-evangelie
Huub Welzen, auteur van Belichting van het Bijbelboek Lucas zal ons invoeren in de spirituele grondlijnen van het evangelie volgens Lucas, deze blijken verrassend actueel. Er komen vragen aan de orde die ook nu nog de vragen van gelovige en ongelovige mensen zijn.
Wat betekent Christelijk leiderschap?
Hoe krijgt bevrijding gestalte?
Wat is christelijke gemeenschapsvorming?
Hoe om te gaan met maatschappelijke, sociale en culturele verschillen?
Wat te doen als je verlangen geen antwoord krijgt?
Kunnen wij in onze tijd nog deelhebben aan de goede boodschap die Jezus in het evangelie verkondigt?

Begeleiding  Huub Welzen
Data               vrijdagmiddag van 14.o0-16.30  uur
                       vervolgdata: 12 en 26 februari .
Plaats          Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25 
Kosten          € 5,- per middag  (aanmelding gewenst)  

 

Het 'Onze Vader' bij Simone Weil

Simone Weil (19 09–1943) was een Frans filosofe die opgroeide in een niet-religieus joods gezin. Ze was diep sociaal bewogen en op een radicale wijze engageerde ze zich met de onderklassen in de maatschappij.
In de jaren ’30 wordt ze steeds meer getrokken naar het christendom, en hoewel zij zegt voordien nooit naar God te hebben gezocht, krijgt zij intense religieuze ervaringen. In haar autobiografie ‘Wachten op God’ geeft zij een prachtige uitleg van het Onze Vader, die naar de diepte van de relatie tussen God en mens voert. We lezen deze tekst en gaan met elkaar in gesprek over de betekenis hiervan voor onze eigen weg met God.

Begeleiding:   Susan van Driel
Data:               zaterdag 13, 27 febr. en 12 maart
                         van 10.30 – 15.00 uur
Plaats:            Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
Kosten;           € 30, inclusief koffie en soep-
Aanmelden gewenst

Meditaties in de veertigdagentijd

In de veertigdagentijd, een periode van bezinning voor mensen die leven vanuit hun christelijke wortels, komen wij bijeen op de woensdagavond rond teksten, muziek en stiltemeditatie. U bent hierbij van harte welkom.

Woensdag 17 en 24 februari, 2,9 en 16 maart
                    van 19.00 - 19.30 uur
Dagkapel Elisakerk.  Aanmelden niet nodig

 

Jaarprogramma 2015 - 2016
Het jaarprogramma voor het seizoen 2015-2016 kunt u downloaden door hier te klikken. Onder de knop Programma treft u de diverse onderdelen aan, waar u zich voor kunt aanmelden. Het bezinningsaanbod van de Karmelkring is erop gericht de eigen spiritualiteit te ontdekken en te verdiepen. Het aanbod beoogt een ondersteuning aan te reiken bij het gaan van de geestelijke weg.