ACTUEEL

Bezielingsavond

Steeds weer zijn er die vragen ......Wie of wat houdt mij gaande? Wat doe ik met mijn inspiratie? Hoe kunnen we zó (leren) kijken dat onze bezieling levendig blijft
In Karmel Twente gaan wij samen op zoek naar de Bron die ons staande houdt in het leven. In het centrum voor spiritualiteit wordt bezieling en gerechtigheid geleerd en aangemoedigd. Graag willen we samen met jullie stilstaan bij het aanbod tot nu toe, om in de toekomst goed aan te kunnen sluiten bij de wensen die er leven.

Dinsdag 14 maart 19.30-21.00 uur Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
Aanmelden voor 12 maart karmeltwente@karmel.nl  of 0546 533410

Rond de Psalmen

Door alle eeuwen heen proberen mensen woorden te geven aan hun ervaring met God, het Geheim. Zo ook in de psalmen; het zijn diepmenselijke gebeden, eeuwenoud en verrassend actueel. Wat gebeurt er met óns wanneer wij écht een psalm lezen? Na een hardop staan we stil bij de betekenis van de tekst. Het is verrassend hoe ieder de tekst op een eigen manier verstaat  en hoe verrijkend en verdiepend het uitwisselen werkt. Ook gaan we met elkaar in gesprek over wat deze tekst betekent in ons leven nu.

Dinsdag 7 en 21 mrt, 4 en 18 april van 10.00 - 12.00 uur
Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
Frida Koopman en Herman Scholte-Albers
€ 20,-voor de vier ochtenden
aanmelden gewenst

De kracht van de a/Ander

Ontheemd zijn in onze samenleving, daarin geen plaats krijgen door armoede of uitsluiting, dat is een realiteit voor vele mensen. Zij bevinden zich óók in onze omgeving, maar wij kennen of zien hen nauwelijks. Joseph Wresinski, een priester in Frankrijk zag hen wel en richtte met vrijwilligers de ATD Vierde Wereld beweging op. Als je leeft in de Vierde Wereld; wat betekent dán de Godsnaam: “Ik zal er zijn voor jou”. Wat is het antwoord van Joseph Wresinski en wat is mijn antwoord?

Vrijdag 10 en 17 maart van 16.00 tot 18.45 uur te Almelo
Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
Frida Koopman en Marieke Rijpkema; oud vrijwilligers in de ATD en karmeliet.
€ 15,- twee bijeenkomsten incl soep (brood zelf meenemen)

Antonius, onsterfelijke icoon van de monnik

Antonius is bekend als de vader van het woestijnchristendom. Door zich te bevinden in de marge kon hij op opvallende wijze een rol spelen in de samenleving. Wij zien onder ogen wat deze ‘icoon’ in al zijn vreemdheid ons te zeggen heeft: de eerste avond aan de hand van vaderspreuken, en de tweede door te kijken naar portretten die Antonius verbeelden.

Woensdag 22 maart en 5 april van 19.45 tot 21.45 uur
Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
Herman Scholte-Albers
€ 10,- twee avonden

Jaarthema ONTHEEMD

Het thema 'ontheemding' loopt als een rode draad door ons bezinningsaanbod. Op meerdere manieren worden we geconfronteerd met ontheemding. Bijvoorbeeld als we geconfronteerd worden met een ongeneeslijke ziekte, het verlies van een kind, een onverwachte scheiding of het verlies van werk. Ook de vele vluchtelingen laten ons niet koud. Ontheemding heeft te maken met een grondig verlies van het vertrouwde, het veilige, en met verlies van een thuis, ook een geestelijk thuis. Is ontheemding dan alleen maar erg? Mystici en kunstenaars zoeken vaak de ontheemding als een weg tot het ware zelf en tot de echte werkelijkheid. Zij zijn wars van zelfgenoegzaamheid. Zij bevrijden zich van de druk van de socialisatie om zich bloot te stellen aan Gods werking. In deze brochure vindt u bezinnings-bijeenkomsten rond dit thema in poëzie, kunst, film en in bijbelse en mystieke teksten. Daarnaast zijn er diverse gespreksgroepen, waarin aandacht aan het jaarthema wordt besteed. Wij hopen dat ons aanbod aansluit bij uw behoefte aan bezinning en verdieping.

Programmagroep Centrum voor Spiritualiteit Karmel Twente
 Sanny Bruijns, Frida Koopman, Remke van Marle en Herman Scholte-Albers, Paula Tielemans