ACTUEEL

Zangmiddag ‘van troost en verwerking’

Mensen zingen samen om uiting te geven aan hun gelovig leven of om het leven te vieren. Samen zingen geeft stem aan wat eigenlijk onzegbaar is.
Maar het vraagt oefening om zó te zingen, dat we naast de tekst en de melodie ook contact krijgen met de verborgen beweging in het lied, waardoor het Leven gaat stromen.

In onze jaarlijks zangmiddag onder leiding van Chris Fictoor brengen wij samenzang en koorzang samen. Op weg naar Allerzielen, zingen we troost en verwerking tegemoet. Met liederen en acclamaties voor uitvaart, herdenking en bemoediging, waarin ook het Gregoriaans meeklinkt.

Zoals altijd sluiten we de middag af met een vesperviering

Kosten  € 10,-- (inclusief: koffie, kopieën)
Dirigent Chris Fictoor
vrijdag 21 oktober van 15.00 – 18.00 uur
Karmelkerk, Hertmerweg 46, Zenderen
Aanmelden vóór 17 oktober

 

Psalmen bidden

Wat een vogel moeiteloos lukt gaat ons niet gemakkelijk af: ontkomen aan de zwaartekracht. Toch verlangt alles in ons vrij te komen, al weten wij dat dit riskant is: we kunnen terugvallen, we kunnen worden aangeschoten, we kunnen de weg kwijt raken. Psalmen bidden is meebewegen met het verlangen naar bevrijding.

Donderdag van 19.45 tot 21.30 uur.
Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
20 okt. Anne-Marie Bos (psalm 25),
3 nov. Paul Reehuis (psalm 93) en
17 nov. Kees Waaijman (psalm 130) 
Opgave gewenst 

Meditatieve wandeling

Verbondenheid is het thema van onze volgende wandeling. Vanuit de ruimte die we maken in onszelf komt vanzelf de verbinding met de omgeving, met elkaar, met de Schepping.
Wij wandelen dit keer bij het Mokkelengoor. Zoals altijd beginnen we met een meditatie in het klooster waarna we samen naar Ypelo gaan. Hier wandelen we in stilte en delen achteraf met elkaar wat ons bewogen heeft.

Zaterdag 22 oktober van 9.30 - 12.30 uur
Karmelklooster Almelo
kosten € 5,- aanmelden vooraf gewenst 

Film en Spiritualiteit

In een kleine kring kijken we naar een film met artistieke en spirituele diepgang; films die ons kunnen raken en aan het denken zetten. Daarna gaan we met elkaar in gesprek om zo onze eigen geloofsbeving en religieuze ervaring te verdiepen.
Vanmiddag de film Metéora’- Overstromende liefde. De jonge Griekse monnik Theodorus en de Russische non Urania worden verliefd op elkaar. Er zit hier een interessant stuk mystiek in wanneer de monnik afdaalt in een labyrint.

Woensdag 26 oktober van 15.00 – 18.30 uur
Karmel Almelo
Begeleiding Gerard Westendorp
Kosten € 10,- (incl. soep en koffie, zelf boterham meebrengen)
aanmelden vooraf noodzakelijk

Jaarthema ONTHEEMD

Het thema 'ontheemding' loopt als een rode draad door ons bezinningsaanbod. Op meerdere manieren worden we geconfronteerd met ontheemding. Bijvoorbeeld als we geconfronteerd worden met een ongeneeslijke ziekte, het verlies van een kind, een onverwachte scheiding of het verlies van werk. Ook de vele vluchtelingen laten ons niet koud. Ontheemding heeft te maken met een grondig verlies van het vertrouwde, het veilige, en met verlies van een thuis, ook een geestelijk thuis. Is ontheemding dan alleen maar erg? Mystici en kunstenaars zoeken vaak de ontheemding als een weg tot het ware zelf en tot de echte werkelijkheid. Zij zijn wars van zelfgenoegzaamheid. Zij bevrijden zich van de druk van de socialisatie om zich bloot te stellen aan Gods werking. In deze brochure vindt u bezinnings-bijeenkomsten rond dit thema in poëzie, kunst, film en in bijbelse en mystieke teksten. Daarnaast zijn er diverse gespreksgroepen, waarin aandacht aan het jaarthema wordt besteed. Wij hopen dat ons aanbod aansluit bij uw behoefte aan bezinning en verdieping.

Programmagroep Centrum voor Spiritualiteit Karmel Twente
 Sanny Bruijns, Frida Koopman, Remke van Marle en Herman Scholte-Albers, Paula Tielemans