ACTUEEL

In de voetsporen van Titus Brandsma

Op dinsdag 16 augustus bezoeken wij de plaatsen waar Titus Brandsma, na zijn arrestatie in februari 1942, verbleef voordat hij naar Dachau werd afgevoerd. Eerst gaan we naar het ‘Oranjehotel’ in Scheveningen; de gevangenis waar Titus, evenals vele andere politieke gevangenen verbleef voor een nader gehoor. We zullen hier de zogenaamde ‘dodencel’ bezoeken. Een cel van het toenmalige complex, die weer teruggebracht is in de oorspronkelijke staat.
Vervolgens gaan wij naar Kamp Amersfoort, een doorgangs- en strafkamp van de SS. 
Op beide plaatsen krijgen wij een rondleiding en zullen wij samen een bezinning houden  
De prijs zal, mede afhankelijk van het aantal deelnemers, + €35,- zijn.
Vertrek  vanaf het Karmelklooster in Zenderen om 8.15 uur en vanaf Almelo om 8.30 uur. We verwachten om 18.00 – 18.15 terug te zijn.
Voor informatie en opgave:Karmeltwente@karmel.nl of 0546 – 536410.
Opgave vóór 30 juli
Royaal voor de reis ontvangt u een brief met verdere informatie.

 

Wandelretraite vanuit Karmel Zenderen

Lopen zonder haast en in stilte geeft ruimte om onze gedachten los te laten en bij een diepere laag in jezelf te komen. Wanneer we daarbij ook echt de ruimte nemen om afstand te nemen van het gewone  dagelijkse leven, kan het tot nieuwe inspiratie leiden. Wat is mijn Bron, waar sta ik, van waaruit ga ik mijn Weg door het leven.  Na een meditatieve dagopening en inleiding op thema , is er een uitwisseling.
Daarna wandelen we in stilte. Door de dag heen is er de mogelijkheid voor persoonlijk gesprek en ruimte voor jezelf . We sluiten de dag af met een korte viering.

Wij overnachten in de Karmelkloosters van Zenderen en Almelo. Het programma vindt plaats vanuit het klooster in Zenderen.
Data:              30 augustus 11.00 uur tot 3 september 14.00 uur
Kosten:            naar inkomen €200,- (minimum inkomen) - €300,-
Begeleiding;      Frida Koopman
Support team:  Jos Oostrik en Gerard Löbker
Informatie en aanmelding: Fridakoopman@karmel.nl. 0546 – 536410

 

Jaarprogramma 2016 - 2017
Het nieuwe jaarprogramma kunt u downloaden door hier te klikken. U kunt de brochure ook toegezonden krijgen via karmeltwente@karmel.nl