ACTUEEL

Meditatieve wandeling “Open staan”

Steeds opnieuw kan de natuur je tot stilte en verwondering brengen en kun je opengaan voor de heelheid van de Schepping. Na een meditatief moment wandelen we in stilte. We sluiten af met een uitwisseling  over het thema van de wandeling.

Zaterdag 1 oktober 9.30 -12.30 uur     
Karmelklooster Zenderen Hertmerweg 46
Kodsten € 5,- opgave gewenst

 De Levensweg maakt jou 

Op de levensweg sta je soms met de voeten in de prut. Daar moet je doorheen om verder te kunnen. Wat is achteraf gezien  waardevol gebleken in je leven? Welke plek heeft het negatieve, het moeilijke gekregen? We gaan met elkaar in gesprek over deze vragen.

Donderdag 6, 20 okt. 3, 17 nov. van 10.00 tot 11.30 uur
Karmel Almelo Rembrandtlaan 25
Aanmelden gewenst
kosten € 20, voor de serie 

 

Geloven in gedichten

Ontheemd raken is je verloren voelen en niet meer weten waar je het zoeken moet. Als alles wat belangrijk voor je was er niet meer is en je alleen nog maar leegte en zinloosheid ervaart, wat dan? Is er dan nog een ‘verder’? Veel dichters(essen) hebben zich dit afgevraagd. Aan de hand van enkele gedichten uit de Nederlandse literatuur zullen we met elkaar dit thema overwegen.

Vrijdag 14 oktober van 14.00 tot 16.30 uur
Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
Kosten € 5,-  aanmelden gewenst

Leesgroepen Speling

De jaargang 2016 van Speling besteedt aandacht aan duurzaamheid, agressie, kwetsbaarheid en desoriëntatie. De centrale vraag in ieder nummer is: waar bieden die gebieden ontwikkelingsmogelijkheden voor lichaam en geest? In de diverse Speling leesgroepen bespreken we het tweede nummer over Agressie. Zie www.speling.nl voor meer informatie.

Enschede Maandag 12 sept. van 10.00 tot 12.00 uur 
o.l.v. Herre Roorda en Marie-Louise Fisscher - hfroorda@hetnet.nl
Zenderen Woensdag 21 sept. van 15.00 tot 16.30 uur te Zenderen
o.l.v. Edgar Koning - e.koning@karmel.nl
Almelo Donderdag 22 sept., 24 nov., 2 febr. en 11 mei te Almelo
19.45 tot 21.30 uur o.l.v. Herman Scholte-Albers en Sanny Bruijns
Hengelo Twee groepen op dinsdagochtend en op donderdagmiddag,
o.l.v. Jo Nibbelke en Remke van Marle - remke44@gmail.com

Jaarthema ONTHEEMD

Het thema 'ontheemding' loopt als een rode draad door ons bezinningsaanbod. Op meerdere manieren worden we geconfronteerd met ontheemding. Bijvoorbeeld als we geconfronteerd worden met een ongeneeslijke ziekte, het verlies van een kind, een onverwachte scheiding of het verlies van werk. Ook de vele vluchtelingen laten ons niet koud. Ontheemding heeft te maken met een grondig verlies van het vertrouwde, het veilige, en met verlies van een thuis, ook een geestelijk thuis. Is ontheemding dan alleen maar erg? Mystici en kunstenaars zoeken vaak de ontheemding als een weg tot het ware zelf en tot de echte werkelijkheid. Zij zijn wars van zelfgenoegzaamheid. Zij bevrijden zich van de druk van de socialisatie om zich bloot te stellen aan Gods werking. In deze brochure vindt u bezinnings-bijeenkomsten rond dit thema in poëzie, kunst, film en in bijbelse en mystieke teksten. Daarnaast zijn er diverse gespreksgroepen, waarin aandacht aan het jaarthema wordt besteed. Wij hopen dat ons aanbod aansluit bij uw behoefte aan bezinning en verdieping.

Programmagroep Centrum voor Spiritualiteit Karmel Twente
Tjalling van Balen, Sanny Bruijns, Frida Koopman, Remke van Marle en Herman Scholte-Albers